top of page
על דו"ח המחקר

על דו"ח מחקר דור ה-Y

זהו הדו"ח המדעי המלא של מחקר דור ה-Y בישראל, שיצא לאור על ידי מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית בטכניון. עותקים מודפסים נמצאים ברוב הספריות האקדמיות בארץ ובאוניברסיטאות בחו"ל שבהם מתקיימים לימודים בתחומי היהדות ומדינת ישראל. גרסה מקוצרת של המחקר פורסמה כספר בהוצאת מודן. ניתן להוריד באופן חופשי את פרקי המחקר מתוכן העניינים להלן.

הרקע למחקר על דור ה-Y מופיע כאן

תוכן עניינים
bottom of page